Hej Digitalt! hade Årets Mediegenomslag

Fredagen den 3 juli utsågs Hej Digitalt till den aktör som hade Årets Mediegenomslag i Almedalen 2015, på ett seminarium som Opoint arrangerade i Visby. På seminariet presenterades även en analys av de aktörer som varit mest aktiva i sociala och traditionella medier under Almedalsveckan, med utgångspunkt i mätningen på socialmediachart.com. Hej Digitalt! utsågs till vinnare av en jury bestående av representanter från näringsliv samt kommunikations- respektive och mätningsbranschen. Utifrån en samlad bedömning av genomslag, aktivitet och innehåll kom juryn fram till fem nominerade organisationer:

Skolvåren
Electrolux
Hej Digitalt!
Grant Thornton
Öresundshuset

Juryns motivering för att utse Hej Digitalt till vinnare:


Utmärkelsen Årets Mediegenomslag i Almedalen 2015 tilldelas en organisation som genom sin innovativa digitala och fysiska närvaro har utnyttjat Almedalens möjligheter till fullo, genom att ta fasta på värdet av möten, dialog och samtal.


Senaste nyheter